Nic nie tracisz, a robisz tyle dobrego - pomagasz w rehabilitacji Ady.
Teraz każdy może przekazać 1% swojego podatku na pomoc chorym dzieciom.
Nie jest to darowizna, ale możliwość podjęcia decyzji o przeznaczeniu określonej kwoty na konkretny dobry cel.

"INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE"
nr 2476 Adrianna Siniuk

[Rozmiar: 198325 bajtów]

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:

KRS: 0000037904

1% podatku mogą przekazać:

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Tu należy wyraźnie wpisać: numer członkowski, nazwisko i imię podopiecznego. W formularzu PIT podaj swoje dane (imię, nazwisko, adres miejsca pracy), żebyśmy wiedzieli, kto udzielił pomocy naszym podopiecznym. Aby przekazać 1 proc. podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć oraz dane podopiecznego. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Szanowni Państwo,

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona na stronie 126, w "Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011" znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/ Potwierdzenie statusu OPP Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

Przekazaniem 1% podatku należnego za 201 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego będą zajmowały się urzędy skarbowe. Kwota odpowiadająca 1% podatku należnego zostanie przekazana pod warunkiem wskazania w zeznaniu numeru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) organizacji.
Informację o chęci przekazania 1% na rehabilitację Ady wpisujemy w polu: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE